Kuriozitete

Kjo fletë shumë: Zbulohet helmeta ilire në Kroaci dhe arkeologët thonë se i përket luft.ëtarit grek

Një helmetë antike e gjetur në Kroaci në mes të dhjetorit 2020 ka ngja.llur debat. Bëhet fjalë për një zbulim të bërë në Zakotarac, në Dalmacinë e jugut.

Sipas arkeologëve, helmeta i përket një luf.tëta.ri që është var.rosur aty rreth 2000 vite më parë. Ajo njihet si ‘Helmeta Ilire’ por pavarësisht këtij emërtimi atë e pretendon edhe Greqia, shkruan Daily Mail.

Historianët e vendit fqinj, thonë se ajo është përdorur fillimisht në Greqinë antike në shekullin e 5-të para erës sonë, ndërsa ilirët sipas tyre e kanë përdorur atë në shekullin e 4-ët para erës sonë.

Bashkë me helmetën, brenda var.rit të moçëm, arkeologët kroatë kanë zbu.luar edhe disa zbukurime e objekte të tjera që sipas të gjitha gjasave lu.ftët.arit të var.rosur aty.

Ndërsa ‘Helmeta ilire’ është një nga shumë elementët iden.tifikues të kulturës ilire në Ballkan, sipas arkeologëve kroatë, ajo e gjetur së fundmi, mund t’i ketë përkitur një luft.ëtari grek duke qenë se pranë janë gjetur edhe zbukurime, monedha e disa mbetje anijesh, shumica e të cilave përafrohen më shumë me ato që kanë lidhje me Greqinë antike.

Sipas tyre, mbetjet e gjetura në zonë mund të kenë ardhur aty nga piratët ose kanë qenë pjesë e lu.ftëta.rëve që kanë marrë pjesë në ndonjë nga bet.ejat antike të zhvilluara aty.