Lajmet e fundit

Ju Kujtohet Alma? Ja Si Duket Aktorja E Bukur Shqiptare, Do Habiteni

 

Në vitet e para të dem okracisë pati fatin të merrte një ftesë nga shkolla e fa mshme franceze “Flo rent” për të bërë një eksp eriencë të cilën ia ofroi z.François Florent.

 

Krijuesi dhe dre jtuesi i të kësaj shkolle franceze e in ternac ionaleU nis drejt Parisit të fam shëm ku prindërit e saj hynë në b orxh për ti paguar biletën e avionit. Komedia “Edhe ashtu edhe kështu”,me regji dhe skenar të Bujar Kapexhiut, me muzikë të Ardit Gjebresë është prodhuar në vitin 1989 nga “Kinostudio Shqipëria e Re”. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

 

Sesilia Plasari ishte vetëm 23 vjeçe kur luajti në filmin “Edhe kështu edhe ashtu”. Shënonte viti 1989 dhe era e ndry shimeve në bll okun ko munist kishte filluar të f rynte edhe në Shqipëri.Me një stil flokësh të rrallë për kohën dhe një fytyrë ëngjellore ajo mahniti shik uesit me pamjen e saj gjatë asaj periudhe.

 

Ndoshta nga të pa ktat bukuri që shqiptarët mundeshin të për balleshin në atë peri udhë ku mungonte çdo gjë.Ajo e ka ndërtuar jetën mes Shqipërisë dhe Francës duke u angaz huar në jetën arti stike atje.Sesilia është pak më shumë se 50 vjeç dhe ruan të njëjtën fisn ikëri e fr eski edhe pse vitet kanë kaluar. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT