Lajmet e fundit

Po Bëhet “N.Ami” Në Rrjet, Shumica Nuk Po E Gjejne Si Quhet Ky Frut!?

Advertisement

Po Bëhet “N.Ami” Në Rrjet, Shumica Nuk Po E Gjejne Si Quhet Ky Frut!?

Eshtë pemë shumë e shë ndetshme, prej saj pë rgatitet marmelatë. Kjo pemë e përmirë- son shikimin, fo rcon më lçinë dhe ve shkat, h eq dh imbjet nga gju njët dhe nga shp ina.

Advertisement

Su gjerohet edhe te ma rramendjet, di arreja, infe ksioni i sipërfaqes së go jës e madje edhe ku ndër impo tencës. Në fryt ka sa karozë, gl ukozë, ta ninë, pe ktinë, si dhe vi taminat C, B.1, B.2, B.3, B.6, P.P.DUKE E HAP HAPSIREN REK LA MUESE ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI LAJMIN E PLOTE

Fryti i papj ekur i saj mundet ta pa randalojë gja krrjedh jen nga mi shi i dhë mbëve si dhe pa randalon paraqitjen e af teve në g ojë. Sidomos u su gjerohet pe rsonave të mo shuar. A e dini si quhet ky frut? Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

Advertisement

Advertisement