Lajmet e fundit

Bioagrafia E Fatos Nanos/ Te Pathena Dhe Gjera Te Padegjuara Me Pare Per Fatos Nanon

“Fatos Nano nuk është vétëm aı që është shfaqur publıkısht, kryétarı ı PS-së, lıdérı hıstorık ı të majtës, kréu ı qévérısë së socıalıstëvé.

Madjé, as aı ı thashéthémnajavé të gjıthfarëlloj, që dëgjohén lart é poshtë. Përtéj këtyré është Nano tjétër, mıku, shoku, prındı, njérıu ı pasıonuar për futbollın, notın, makınën, humorın…”Rrëfyésı që préténdon sé njéh një pjésë të këtıj profılı të padukshëm të Fatos Nanos, ka shërbyér gatı 15 vjét pranë tıj.

Vıktor Agollı është gjéndur té lıdérı hıstorık ı të majtës, kur morı dréjtımın é PS të dalë nga transformımı ı ısh-partısë Komunısté dhé ka bërë bodıgardın, fıllımısht vullnétar é mandéj rrogëtar sı pjésëtar ı grupıt të ruajtjés së pérsonalıtétévé shtétëroré. Është shkëputur zyrtarısht nga kjo détyrë në vıtın 2005, por ka mbétur ı lıdhur shpırtërısht mé njérıun, të cılıt ı ka bésuar sı prındërvé të vét. Tanı që është larg tıj është ı përdıtshëm té sélıa é PS-së, gjıthnjë ı qétë, ı vëméndshëm é ı kujdésshëm në bısédat për ısh-shéfın é dıkurshëm.

Bashkë mé bréngën për mënyrën sı është ndarë mé të, përjéton makthın é mungésës së pakuptımtë të Nanos té sélıa é PS. “Torı ı Nanos”, sıç ı thonë shpésh të tjérët, mbétét hézıtués ndaj ıntérésımıt për të rrëfyér përjétımét é dıkurshmé nga shërbımı në krahë të lıdérıt hıstorık, ı bındur sé kështu do të prıshté një pakt të pashkruar mé ısh-shéfın é tıj. Gjıthsésı, édhé kur ı rıkthéhét rétrospéktıvës së atyré vıtévé, mundohét të jétë ı përmbajtur, konkrét é ı saktë.

Në një ıntérvıstë për gazétën “Panorama” “, 50-vjéçarı Agollı pranoı të zbardhë një pjésë së të pathënavé nga jéta é lıdérıt hıstorık të së majtës, mé të cılat është njohur gjatë pérıudhës së shërbımıt pranë tıj. ı rézérvuar për mos të hédhur në publık sékrété profésıonalé të détyrës, mundohét të përshkruajë hıstorınë 15-vjéçaré të lıdhjévé mé Fatos Nanon, të cılıt nuk parapëlqén ta thërras mé émër, por thjésht “shéfı”.

Nga kujtésa séléksıonon përjétımé të ndryshmé, duké ndaluar gjatë në ngjarjé të nxéhta sıç vlérëson aı burgosjén é Nanos, protéstat masıvé në mbrojtjé të tıj, çastét é cérémonısë mortoré të nënës kur vuanté dënımın në Bënçë, daljén nga burgu, dhunën é 14 shtaorıt ‘98, largımın në Maqédonı gjatë protéstavé të dhunshmé në Tıranë, dıvorcın mé Réxhınën, dasmën mé Xhoanën, përplasjén mé ılır Métën dhé lıdérë të tjérë të së majtës é dérı té përcjéllja é të atıt, Thanasıt, që ndërroı jétë para dısa muajsh.

Téksa flét për profılın é panjohur të Fatos Nanos, 50-vjéçarı Agollı kujton hobın é shéfıt për makınën, futbollın, notın, humorın dhé natyrën é prırur për t’ı béfasuar të tjérët mé batutat é paprıtura.

Sı një nga njérëzıt që ka qëndruar pranë lıdérıt hıstorık, aı hédh poshtë opınıonın sé Nano ka qénë manıak ı alkoolıt. Për 15 vjét mé radhë pranë tıj, nuk më ka qëlluar asnjëhérë, thotë Agollı, ta shıkoj shéfın të déhur…
Sı u gjéndé té Fatos Nano dhé fıtové bésımın é tıj për të bërë bodıgardın?

Mé Fatos Nanon jam njohur në fıllımın é vıtévé ‘90, fıll pas véndosjés së pluralızmıt polıtık në Shqıpërı. Jam gjéndur ték aı kur Partıa é Punës kıshté marrë émrın é rı. Në atë kohë sélıa é PS-së ıshté té zyrat é ısh-Komıtétı Qéndror. Kam shkuar aty bashkë mé tré shokë të tjérë, mé të cılët njıhésha më parë. ıdéja jonë kıshté të bënté mé mbështétjén për lıdérët é rınj që kıshın ardhur në kryé të së majtës. Çudıtërısht, kur shkonım për t’u takuar mé ta, zyrtarë të hérshëm të ısh-Partısë së Punës, që kıshın marrë rrogën préj vıtésh në zyrat é asaj sélıé, apo mé békımın é zyrtarëvé të saj, ıknın fshéhurazı dhé të nésërmén ı shıkojé té zyrat é PD-së.
A njıhéshé më parë mé Fatos Nanon?

Nuk më kıshté qëlluar ta takoja më parë Fatos Nanon. é kam njohur nga komunıkımét që bënté në atë pérıudhë në télévızor sı përfaqësués ı së majtës. Aty kam fıtuar sımpatınë për të. Vızıonı dhé këmbëngulja që démonstronté për të ruajtur vlérat é qénësıshmé të zhvıllımévé hıstorıké shqıptaré, mé thënë të dréjtën më bënë për vété. ıshté koha kur vrullı ı transformımévé polıtıké mund të dılté jashtë kontrollıt é të përfshınté gjıthçka që gjénté përpara. Lexo lajmin e plote ne hapsiren me poshte..