Lajmet e fundit

Duhet Patjeter Ta Dini !! Nëse Jeni Mbi 35 Vjeç, Mos E Mendoni Kurrë Ta Merrni Këtë Il Aç! Mund Të Shkaktojë Goditje Ose Atak Në Z Emër, Në Disa Sekonda!

Keni patur shpesh dh imbje koke apo dhimbje të muskujve dhe ajo që ju ka shkuar në mendje ka qenë: Ib uprofeni?

Epo, kjo është një që e zakonshme që të gjithë e bëjmë, pasi ky il aç përshkruhet nga mjekët si një medikament për trajtimin e të gjithë llojeve të së mundjeve. Në të vërtetë, ibu profeni u krijua për të l uftuar dh imbjen.

Nëse asnjë mjek nuk ju ka folur për rr eziqet që ib uprofeni jep në shëndetin tuaj, më poshtë ne po jua rr eshtojmë të gjitha:DUKE E HAP HAPSIREN REK LA MUESE ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI LAJMIN E PLOTE

Ib uprofeni d ëmton veshkat në mënyrë pr ogresive dhe mund të shk aktojë edhe arr est k ardiak ose go ditje në tr u. Personat mbi 35 vjeç janë ata që duhet të jenë më të kujdesshëm gjatë marrjes së këtij ilaçi ose të përpiqen ta shmangin atë.DUKE E HAP HAPSIREN REK LA MUESE ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI LAJMIN E PLOTE