Lajmet e fundit

ViIa, Makina Dhe Miliona Në Bankë/ Zb UIohet Pasuria M Arramendëse E DjaIit Të Sali Berishës…

Fëmijët e Sali Berishës kanë de klaruar të ardhura të shumta në de klaratën e pa surisë, kryesisht nga mësimdhënia dhe konsulenca ju ridike.

Argita Malltezi, ndër të tjera ka deklaruar shtesa në katër ll ogari me 34 mijë euro, 15 mijë euro, 659 mijë lekë dhe 1.3 milion lekë.

Të ardhurat nga rroga neto në fa kultet për Argita Berishën kanë qenë 1 milion le kë, ndërsa të ardhurat nga mësimdhënia në fa kultete pr ivate ishte 1.1 milion lekë.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

Ajo ka përfituar gjithashtu të ardhura nga qiratë në shumën 34 mijë e uro si dhe h onorarë dhe shp ërblime në shumën 642 mijë lekë.
Shkëlzen Berisha ka deklaruar pakësimin e një llogarie me 174 mijë euro si dhe në një llogari në lekë, ka shtuar 2.1 milionë.
Ai ka krijuar 600 mijë euro të ardhura nga shitja e një pasurie të p aluajtshme.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

Në formularin e të ardhurave për vitin 2016, Shkëlzen Berisha ka d eklaruar të ardhura nga konsulenca 3 milionë lekë, të ardhura nga punësimi 961 mijë lekë si dhe të ardhura nga qeraja 47.956 euro. Në ditët e fundit të 2016 ai ka mb yllur kredinë 252 mijë euro si dhe ka shlyer 12 mijë euro kr edi të cilën e ka m arrë për blerjen e një makine.