Lajmet e fundit

Ishte Njëra Ndër Aktoret Më Të Bukura Shqiptare Në Atë Kohe, Por Nuk E Besoni Se Si Duket Sot

 

Në vitet e para të dem okracisë pati fatin të merrte një ftesë nga shkolla e fa mshme franceze

 

“Flo rent” për të bërë një eksp eriencë të cilën ia ofroi z.François Florent, krijuesi dhe dre jtuesi i të kësaj shkolle franceze e in ternac ionaleU nis drejt Parisit të fam shëm ku prindërit e saj hynë në b orxh për ti paguar biletën e avionit..Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

 

Komedia “Edhe ashtu edhe kështu”, me regji dhe skenar të Bujar Kapexhiut, me muzikë të Ardit Gjebresë është prodhuar në vitin 1989 nga “Kinostudio Shqipëria e Re”. Sesilia Plasari ishte vetëm 23 vjeçe kur luajti në filmin “Edhe kështu edhe ashtu”. Shënonte viti 1989 dhe era e ndry shimeve në bll okun ko munist kishte filluar të f rynte edhe në Shqipëri. Me një stil flokësh të rrallë për kohën dhe një fytyrë ëngjellore ajo mahniti shik uesit me pamjen e saj gjatë asaj periudhe,

 

ndoshta nga të pa ktat bukuri që shqiptarët mundeshin të për balleshin në atë peri udhë ku mungonte çdo gjë. Ajo e ka ndërtuar jetën mes Shqipërisë dhe Francës duke u angaz huar në jetën arti stike atje. Sesilia është pak më shumë se 50 vjeç dhe ruan të njëjtën fisn ikëri e fr eski edhe pse vitet kanë kaluar..pamjet me poshte…