Lajmet e fundit

Po Bëhet Nami Në Rrjet, Askush Nuk E Di Se Farat E Cilit Frut Janë Këto?.

 

MBILLNI FARA KUMBULLE – Pra keto jane fara kumbulle, ne vazhdim do tregojme vlerat qe per,mbane kumbulla si frut dhe ber,thamat e tyre.Njē kumbull ēshtē njē lloj drupe qē mban farēn e saj nē njē bēr,thamē nē bērthamēn e frutave. Farat e shumicēs sē varieteteve mund tē korren dhe kalojnē nēpēr njē proces tē quajtur shtresē,zim. Fara, pasi tē mbillet, mund tē mbillet nē natyrē ose nē njē tenxhere.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Blini kumbulla tē pjekura nē treg. Blini kumbulla tē rritura nē vend ose nē njē klimē tē ngjashme pēr t’u siguruar qē ato mund tē rri,ten nē zonēn tuaj tē rezisten,cēs. Bestshtē mē mirē tē mos pērdorni varietete tē pjekjes sē her,shme pasi farat kanē mē pak gjasa tē zhvilloh,en nē kēto varietete.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Hani tulin e kumbullēs. Zgjidh,ni kumbullat mē tē shijshme pēr t’u mbjellē, pasi farat e kumbullēs nē pēr,gjithēsi ruajnē shumē mirē karakteristikat e bimēs mēmē.Vendoseni fitilin nē njē dritare pēr disa ditē qē tē thahet. Fara nē gropē do tē thahet dhe do tē tkurret, duke e bērē mē tē lehtē pēr ju qē tē thith,ni. Predha gjithashtu do tē plasē mē lehtē kur tē jetē e thatē.Merrni pak arrē,thyese. Vendosni fitilin horizont,alisht midis dy skajeve dhe thyejeni butē,sisht.Kini kujdes qē tē mos plas shumē. Njē farē e grimc,uar nuk mund tē mbillet.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..