Lajmet e fundit

Sidomos Mosha Mbi 50 Vjece: Pijeni Kete 4 Ore Para Gjumit Dhe Do Te Shikoni Ndryshimin Qe Do Te Keni Persa I Perket

Njerëz të panumërt në botë vuajnë nga pagjumësia dhe kanë probleme me gjumin. Për shkak të ritmit të shpejtë të jetës dhe të ushqyerit keq, për fat të k eq kjo gjithashtu ndikon në cilësinë e gjumit.

 

Çr regullimi i gjumit është shumë shqetësues dhe shkat ërrues, dhe ndikon në çdo element të jetës.
Çr regullimi i gjumit mund të jetë rezultat i disa elementeve biologjike, të ushqyerit jo të shëndetshëm, të kushteve ps ikiatrike dhe fizike.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Këto janë kushtet që mund të çojnë në pro bleme me gjumin: / Dhi mbje në qafë dhe mbrapa,
An kthi dhe Depre sioni, / Sëm undje tir oide,
Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

As tma, / Reaksione ale rgji ke, / Pro bleme me l ukthin dhe sto makun, /A rtritis.
Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Çr regullimet e gjumit gjithashtu mund të shkaktohen nga komponimet dhe aktivitetet e veçanta, siç janë alk. oli, kafeina, nikotina, në një masë të madhe veçanërisht ushqimi i nxehtë, para gjumit.
Çr regullimet e gjumit ndikojnë në jetë dhe mund të rrisin rrez. ikun e ank thit dhe hi pertensionit.