Lajmet e fundit

Populli i Kosoves i’a kthen shpinen Kurtit ! Nuk ju besohet

 

Albin Kurti është poli tikani më i pëlqyer sipas matjeve të opini.onit publik nga PIPOS një vit pas zgjedhjeve parlamentare Rubikon ka sjellë të dhën.at e këtij hulumtimi ku Albin Kurti që është kreu i Vetë vendosjes dhe kryeministër renditet si lid.eri politik më i pëlqyer me 28.9%.

 

I dyti lider më i pël qyer sipas këtij hulumtimi del Lumir Abdixhiku i LDKsë me 18.6 perqind i cili paso.het nga lideri i PDsë Memli Krasniqi me 13.3perqind. Presi denten Vjosa Osmani e kanë zgje.dhur 7.3 perqind e respodentëve derisa Ramush Haradinaj i AAKsë ka da.lë më pak i pëlqyeri me 6.2%.

 

Të tjerë liderë poli tikë kanë zgjedhur 9.10perqind të anketue.sve dhe 8.7 perqind të tyre kanë zgjedhur opsionin asnjëri.