Lajmet e fundit

Gjeneгali ameгikan pëг Rusinë: “Nëse ju doni luftë me SHBA-të, ju garantoj vetëm një gjë: ‘dikush tjetëг do ua ггis vajzat dhe djemtë tuaj’” (Video)

Gjeneгali ameгikan pëг Rusinë: “Nëse ju doni luftë me SHBA-të, ju garantoj vetëm një gjë: ‘dikush tjetëг do ua ггis vajzat dhe djemtë tuaj’”

 

Gjenerali Amerikan tash më në pension David Bellavia, gjatë ceremonies së pranimit të medaljes së nderit si veteran në Irak, e dha një mesazh të fuqish][ëm për Rusinë, Kinën, Iranin, Koren e Veriut, ISIS-in e Al-Kaiden.

 

Ky është mes][azhi gjeneralit Bellavia drejtaur këtyre shteteve e grupeve:“Irani, Rusia, Kina, Koreja e Veriut, ISIS, Al-Kaida. Ata mund ta dëgjojnë këtë që po ua thëm tani. Ush][tria jonë nuk hyn në luftë për një emision kabllor të lajmeve gabfest.

 

Nuk na intereson se si ju dukeni. Nuk na intereson edhe për kë keni votuar, kë adhuroni, çfarë adhuroni, kë doni. Nuk ka rëndësi nëse babai juaj ju la mi][liona kur vd][iq ose nëse e dinit se kush ishte babai juaj..Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Ne jemi ndërtuar si një mak][inë me pjesë lëvi][zëse vd]ekjep][rur][ëse, e që do të ishte menquri t’a shma][ngnit nëse e dini se çfarë është e mirë për ju..Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Ne nuk do të fri][kësohemi e as shant][azhohemi. Ne kurrë nuk do të dorzohmi. Ne kemi parë lu[]ftën.Ne nuk e duam lu[]ftën. Por nëse doni luf[]të me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka një gjë që mund t’ju garantoj, kërkoni vetëm ndihmën e zotit: “ngase dikush tjetër do të ua rris djemtë dhe vajzat e tuaja”.