Lajmet e fundit

Do e cojnë në qeli/ Publikohen detajet, Putin mund të äkuzohet për krimè lüfte ka shumë prova…

Advertisement

Ekziston një kor i zhurmshëm dhe në rritje i thirrjeve për Gj ykatën Pe nale Ndërkombëtare për të ndjekur pen alisht Vladimir Putinin.Të mërkurën, gjykata tha se do të vazhdojë menjëherë me një he tim aktiv të kr imeve të mundshme të lu ftës pas pushtimit rus të Ukrainës.

 

Ambasada amerikane në Kiev tha të premten se Rusia kreu një kr im luf te duke sul muar një termocentral bërthamor në Ukrainë. “Është një k rim lu fte të su lmosh një c entral bërthamor,” tha ambasada në burimin e saj zyrtar në Twitter.
Su lmet e Putinit ndaj centralit bërthamor më të madh të Evropës e çojnë mbretërimin e tij të terrorit një hap më tej.

 

Përdorimi i dyshuar i Rusisë i bo mbave thër rmuese dhe të ashtuquajturave bom ba me vakum në zona të dendura me shumë civilë është përshkruar gjithashtu si një k rim luf te.
“Ai duhet të ulet pas heku rave në Gjykatën Penale Ndërkombëtare”.

Advertisement

 

Megjithatë, nëse drejtësia në përgjithësi ecën ngadalë, drejtësia ndërkombëtare mezi lëviz fare.
Ja një vështrim shumë i gjerë i krimeve të l uft ës dhe lëvizjes ndërkombëtare të drejtësisë.

Advertisement
Advertisement
mgid.com, 793143, DIRECT, d4c29acad76ce94fgoogle.com, pub-2441454515104767, RESELLER, f08c47fec0942fa0

 

Çfarë është një kr im lu fte?
Gjykata Ndërkombëtare Penale ka përkufizime specifike për gje noci din, krimet e luf tës, kri met kundër njerëzimit dhe krimin e agr esi onit.
Në mënyrë të veçantë, shënjestrimi i popullatës civile, shkelja e Konventave të Gjenevës, shënjestrimi i grupeve specifike të njerëzve dhe më shumë mund të jenë kri me të mundshme për Rusinë.

 

“Një gjë është e sigurt, se drejtimi i qëllimshëm i bombardimeve ose shënjestrimi i civilëve ose objekteve civile është një krim brenda juridiksionit të gjykatës,” i tha kryeprokurori i ICC-së, Karim Khan, Christiane Amanpour të CNN të enjten.

Advertisement
Advertisement