Lajmet e fundit

Vulin “Të FaIa“ Shqiptarëve, Serbia Së Shpejti Do E Marrë Të Gjithë Kosovën…!

 

Ministri i punëve të brendshme të Serbisë Vulin ka komentuar incidentin me të sh tëna afër Kurshumlisë duke thënë se “Serbua nuk do braktis aspo lëshojë asnjë centimetër të territorit të vetë.

 

Sipas Vulin org an et serbe pas hetimit të qëllimit të grupeve të panjohura që erdhën nga Podujeva dhe atë nën mbrojtjen e personave tjerë të a rmatosur me a rmë të gjata që të presin malin në zonën e sigurisë tokësore, kanë reaguar ndaj si u shpreh “ban da ve të org aniz uara shqiptare “ që lëvizin nga hapësira e Kosovës, tha ia për TV Prva.

 

Ai a kuzoi Policinë e Kosovës se sillet si aleat i këtyre gr up eve, përderisa KFOR vazhdimisht shprehet se kjo nuk është përgjegjësi e tyre.