Lajmet e fundit

Plot Para 32 Vi Teve : E Gjeni Dot Se Cili Është Personazhi Në Fjalë? Sot Është Një Nga Personat Më Të Dashur Dhe

 

Është viti 1989. Në në ntor rrë zohet Muri i Berlinit. Angela Merkel është tr idhjetë e pesë vje çe, ka d oktoruar në shkencat e natyrës.

 

Ajo punon në Inst itutin Qe ndror të K imisë F izike, i cili i përket Akademisë së Shk encave të RDGJ. Shke ncëtarja e re jeton në Berlin dhe sapo është div orcuar.

 

Në krah të saj është partneri i ri, shkencëtari i kimisë k uantike Joachim Sauer, me të cilin ajo do të m artohet nëntë vjet më pas.
Katër ditë pas rënies së Murit të Berlinit, me ftesë të një k olegu polak, Merkel u dhëtoi drejt vendit fqinj.

 

“Ajo erdhi me tren në Torunj. Unë e prita tek st acioni i tr enit. Mbajti një r eferat dhe qëndroi në shtëpinë tonë.
Biseduam për gjëra të ndryshme, për po litikën dhe ëndrrat tona që po bëhen r ealitet,” kujton Jacek Karwowski, profesor në p ension i mekanikës kuantike në Universitetin Nicolaus Copernicus në Torunj.