Lajmet e fundit

Dacic Vjen Me Nje Kerkese Per Perendimin Ne Ceshtje Me Kosoven , Por Ja Si Ia Kthejne Ata Duke I Thene Se…

 

Kryetari i Ku.vendit të Serbisë, Ivica Daçiq, ka thënë se ata që kanë shkelur integritetin terri.torial të Serbisë duan që Serbia të grin.det me aleatët e saj, të cilët sipas tij janë të vetmit që mu.nden dhe vënë veto ndaj statusit të Kosovës.Daçiq, ka thënë se nëse perën.dimi është për parimin e integritetit te.rritorial, logjikisht duhet ta tërheqin njoh.jen e Kosovës.

 

“Dhe a do ta tërheqë pe.rëndimi njohjen e Kosovës? Sepse nëse janë për pa.rimin e integritetit territorial, duket logjike të tërhiqet njo.hja e Kosovës. Jo, ata nuk do ta tërheqin njohjen, duan ta shty.jnë Kosovën në të gjitha institucionet e BE-së, dhe e vet.mja që mundet Rusia po i pengon ata”, tha Daçiqi, ra.porton Tanjugu serb.

 

Sipas Daçiq, ata që janë për ven.dosjen e sanksioneve ndaj Rusisë janë kundër Serbisë.“Më e mira është që nuk ka pasur luf.të mes dy vendeve vëllazërore. Ne nuk jemi për luf.të. Dhe kur përfshihet një palë e tretë, është gjith.monë në dëm të atyre popujve, siç ishte në ra.jonin tonë”, tha Daçiq.