Lajmet e fundit

Rusia Eshte E Vetmja Qe Ndal Kosoven Te Futet Ne BE / Ivica Dacic Del Me Deklarate Duke Thene Se Perdendimi Duhet Te..

Rusia eshte e vetmja qe ndal Kosoven te futet ne BE / Ivica Dacic del me deklarate duke thene se perdendimi duhet te..

 

-Krye tari i Kuvendit të Serbisë Ivica Daçiq ka thënë se ata që kanë shkel.ur integritetin territorial të Serbisë duan që Serbia të grin det me aleatët e saj të cilët sipas tij janë të vetmit që munden dhe vënë veto ndaj stat.usit të Kosovës.

 

Daçiq ka thënë se nëse perën dimi është për parimin e inte.gritetit territorial logjikisht duhet ta tërheqin njohjen e Kosovës. Dhe a do ta tër heqë perëndimi njohjen e Kosovës sepse nëse janë për pari.min e integritetit territorial, duket logjike të tër hiqet njohja e Kosovës. Jo ata nuk do ta tër.heqin njohjen duan ta shtyjnë Kosovën në të gjitha instit ucionet e BEsë dhe e vetmja që mun.det Rusia po i pengon ata, deklaroi Daçiqi

 

Sipas Ivica Daçiq ata që ja.në për vendosjen e san ksioneve ndaj Rusisë janë kundër Serbisë. Më e mira është që nuk ka pasur lu ftë mes dy vendeve vëllaz.ërore ne nuk jemi për lu ftë dhe kur për.fshihet një palë e tretë, është gjith monë në dëm të atyre popu.jve siç ishte në rajonin tonë, deklaroi Daçiq