Lajmet e fundit

Vuçiq I Drejtohet KFOR-It/ Mbroni Serbët E Mitrovicës! Ose Do Te..

Vuçiq I Drejtohet KFOR-It/ Mbroni Serbët E Mitrovicës! Ose do te..

 

-Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ka dekIaruar se nëse K F O R-i nuk e kryen punën e vet, ka kush ta bëjë këtë në vend të tyre.Ai i ka porositur serbët që nuk duhet të bre ngosen nëse vjen deri te ndonjë traziirë.

 

Vuçiq u përgjigj në pyetjet e gazetarëve nëse ka fri kë për tra ziira të reja në Kosovë sikurse ato të marsit 2004 dhe nëse i beson KF OR-it deri në fund.“Ne kemi bashkëpunim të mirë me K FO R-in dhe mbajmë komunikime me ta dhe mund prapë t’i rregullojmë marrëdhhëniet me ta. Besojmë se ata do të duhet t’i mb rojnë dhe rua jnë serbët”, ka thënë Vuçiq.