Lajmet e fundit

Kam menduar ti jap fund…/ Nga shkatërrimi i emisionit e deri tek divorci, rrëfehet Aida Shtino…!!

Advertisement

 

Aida Shtino mbetet prej vitesh një nga moderatoret më të dashura për publ ikun. Dikur të gjithë e ndi qnin me kuriozitet të madh emisionin e saj “Njerëz të hu mbur”, ndërsa sot Aida i mungon ekranit.Moderatorja ka treguar si ia shka tërruan emisionin, çështjet e pazgjidhura që i kanë mbetur peng nga “Njerëz të hu mbur”, e deri tek jeta e saj per sonale.

< img src="https://i.imgur.com/fkJWBXS.jpg" />
Advertisement
mgid.com, 793143, DIRECT, d4c29acad76ce94fgoogle.com, pub-2441454515104767, RESELLER, f08c47fec0942fa0
< img src="https://i.imgur.com/fkJWBXS.jpg" />
Advertisement

 

Për emisionin ajo tregon për GSH: “Fatk eqësisht ma mby llën. Dhe ajo ka qenë dita ime më e më rzitur gjatë gjithë kohës të punës sime. Jam përpjekur shumë ta mbaja me mish e me shp irt, madje disa muaj e kam paguar vetë nga fina ncat e mia personale stafin tim, sepse doja që ajo punë të vazhdonte dhe për këtë nuk jam pen duar. Atë ditë kur kam parë të më prishin studion dhe kur erdhi urdhri se duhej të lija zyrat, kam marrë makinën dhe kam shkuar diku vetëm dhe ka qenë një nga ato momente, ku jam ligës htuar dhe mendoja se ku gab ova? Pse?

 

Si mundet të mby llet gjithë ajo punë? Gjithë ato struktura të ngrit ura në të gjithë botën në kë rkim të atyre që mungonin, në kë rkim të fëmi jëve të zhdu kur. Të gjitha i shka tërruan. Në fa kt janë shumë “pse” që unë edhe sot nuk u jap dot përgjigje. Për mua, ai nuk ishte vetëm një emision televiziv, por ishte një mision ku ne, një grup gazetaresh po bënim diçka që nuk po e bënte as po licia. Ju jeni dëshm itarë vetë të rast eve që ne kemi gj etur”.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

E pyetur se cila his tori i ka mbetur në mendje, Aida shprehet: “Ka shumë his tori. Por sigu risht do të veçoja his toritë e fëm ijëve të zhdu kur. Sa shumë kemi kër kuar dhe atë periudhë pak nga pak po zbulonim atë paz ëll që shoqëronte hum bjet e tyre. Kur dëgjoj të flitet për hist orinë e Bleonës apo fëmijëve të tjerë, më vjen keq që nuk bëhen kër kime në the llësi, por thjesht pu blikohen sa për të bërë lajm. Hist oria e Bleonës ka dësh mitarë dhe ata dinë gjithë të vërtetën se çfarë ndo dhi me vajzën. Këtu nuk e kuptoj pse nuk vepron pol icia e pr okuroria”.

Advertisement

 

“Ishte një moment kur unë mendova e nisur nga emisioni, se me gjithë ato raste të humbu rish, do të duhej një impenjim më i madh në rang shte tëror. Kjo qe arsyeja pse u futa në po litikë. Për të qenë një zë i atyre njerëzve që vinin tek unë dhe kërkonin ndihmë e që për vite të tëra nuk ishte bërë asgjë. Poli tikës i dhashë shumë kohë, im penjim, përkushtim. Nga poli tika mora një shije të hi dhur. Kuptova sesi funksio nojnë gjërat në këtë vend”, tregon Aida për “Gazeta shqiptare”.DUKE E HAP HAPSIREN REK LA MUESE ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI LAJMIN E PLOTE…

 

Moderatorja gjate kesaj kohe pandemie ka shkruar një libër dhe pret ta publikojë së shpejti.
“Po këtë kohë pandemie unë e kam kaluar me lexime dhe kam shkruar. Kam bërë një analizë me veten dhe jam munduar të kuptoj shumë gjëra, që më parë as nuk i kisha vënë re për shk ak të ritmit të shpejtë të jetës. Përfundova një libër që do ta botoj së shpejti dhe besoj do të jetë me interes edhe për pu blikun”.

 

E pyetur për div orcin, Aida u shpreh: “Fillimi mbas div orcit ishte shumë i vështirë dhe sidomos kur je person pu blik e ke akoma më të vështirë, sepse nuk ke jetë personale, ti i takon publ ikut. Sot çdo gjë i ka kaluar normalitetit. Çdo njeri ka gjetur rrugën e tij.Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

 

Për mua si nënë beqare ka qenë e vësh tirë, por jam tip luf tëtare dhe në çdo moment luf toj pa e hu mbur kurrë besimin në Zot dhe në familjen time, që me ka qëndruar gjithmonë pranë në kohët e mia të vështira. Unë jam optimiste nga natyra dhe mendoj gjithmonë pozitivisht se e ardhmja do të jetë më e mirë. Dhe këtë do t’u sugjeroja të gjithëve, mblidhini fuq itë edhe në ditët tuaja më të vësht ira, mendoni pozitivisht dhe largojeni errë sirën nga mendja dhe ze mra juaj, duke mbajtur vësh trimin drejt dritës. Ky është sekr eti i kësaj je te”.

Advertisement

 

Ndërsa për marrëdh ënien me djalin, moderatorja tregon: “Jam një nënë si të gjitha, e përkushtuar. Tani ai është këshilltari im më i mirë. Ai është arkitekt dhe megjithëse jemi larg, ne jemi të lidhur shumë. Diskutojmë me orë e flasim për shumë gjëra”.

Advertisement