Lajmet e fundit

Kam takat, i mbaj…! Burri Mysliman do të marrë 7 gra, nusja: djali I tij më ka rr a hur me karrige vetëm se….!!

Advertisement

 

Në rubrikën “Shihemi në Gjyq” ka qenë Lutfiu me gruan e tij Ritën. Rita e ka sje llë atë në këtë seancë ndë rmjetësimi për t’i kër kuar pronat që ia ka lënë ish-gr uas sepse ata jet ojnë me qira. Nëse nuk ia jep pronat ajo do i kër kojë div orcin.
Lutfi: Më ka thënë av okati që gr uaja jote k ërkon di vo rcin, i thashë nuk do ja jap div orc in, do m arr dhe 5 të tjera, nuk e j ap div orcin.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

 

Eni Çobani: Domethënë ti je me versionin, 7 g ra? Lutfi: Po. Mra avokat tjetër dhe i thashë div or cin mos e j ep, unë do të iki Gjermani.
Eni Çobani: Pse u nd ave nga gruaja e parë? Lutfi: Unë i kam sqa ruar gjërat me të. Gj yqi për di vo rcin e ka filluar gruaja e parë në 2002 dhe u di vorcuam në 2015.
Ardit Gjebrea: Gjithmonë kështu flet Rita nëpër shtëpi?
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Advertisement

 

Lutfi: Po, por nuk më p rish punë. Ardit Gjebrea: Vërtet e ke? Po si e duron?
Lutfi: Unë kam kar akterin tim dhe dua që të paktën të je të nde rshmëria. Nuk e shoh as për bukuri. Për zërin i kam folur disa herë, por nuk dëgjon.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

Advertisement
Advertisement
mgid.com, 793143, DIRECT, d4c29acad76ce94fgoogle.com, pub-2441454515104767, RESELLER, f08c47fec0942fa0

 

Rita: Dj ali i tij i madh 30 e ca v jeç më k a r r a h ur me kar r ige lok ali, kam nde j tur e sht ri rë në sh tëpi me g j a k, nuk ia f al g ja k un tim ku rk ujt.Ardit Gjebrea: Pse të ka r r a h ur?
Rita: Më ka r r a h ur sepse jam e martuar me atë zotërinë aty. Më ka thënë i k, prej këtu se do të të v r a s. Si të mos bër tas dhe si të mos ac ar ohem. Ai më gj ua jti me k ar rige k o kës dhe nuk u f u t në p ol ici. Ku është Shqipëria, ku është drejtësia? /tvklan.al

Advertisement
Advertisement