Lajmet e fundit

E madhja Hajrie Rondo ka 5 vjet që nuk është më/ S ëmundja e ke qe e mori shumë shpejt artisten e madhe

Advertisement

 

E madhja Hajrie Rondo ka 5 vjet që nuk është më/ S ëmundja e ke qe e mori shumë shpejt artisten e madhe
E madhja Hajrie Rondo ka 5 vjet që nuk është më/ S ëmundja e ke qe e mori shumë shpejt artisten e madhe

 

Hajrie Rondo ka lindur në Delvinë në 1 ma rs të vitit 1951. Fillon me te atrin që në bankat e shkollës së mesme në Delvinë. Për të re alizuar dhe ko mpletuar këtë pa sion për artin ishte na tyrshme zg jedhja e In stitutit të La rte të Arteve në vitin 1969. Di plomohet në De g ë n e Ar tit Dramatik në In stitutin e La rtë të Ar te ve (sot Ak ademia e Ar te ve) në vitin 1972.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Advertisement
Advertisement
Advertisement
mgid.com, 793143, DIRECT, d4c29acad76ce94fgoogle.com, pub-2441454515104767, RESELLER, f08c47fec0942fa0

 

D ëshira e saj për te atrin dhe fo rmimi po në atë vit të Te atrit “Bylis” të Fierit e bëjnë atë të zgj e dhë këtë te atër për të pu nu a r si ak to re.
Roli i saj i parë në teatër do të ishte në dramën “He ro nj të e Linasit” e Su lejman Pi tarkës (Ar tist i Popullit). Do të vazhdonin më pas rreth 130 ro le në te atër ku me falë pë rvojës së saj ajo ka ditur të lu a jë si në dr a ma ashtu edhe në ko m e di.

Advertisement
Advertisement