Lajmet e fundit

Rreptesisht ndalojeni hu dhren nese keni kete sem undje, mund te perfundoni keq ! Mjeku aIarmon te gjithe…

Advertisement

 

Një më nyrë për ta bërë këtë është duke kontro.lluar rezultatin e indeksit glikemik të secilit ushqim. Indeksit glikemik tre gon se sa një ushqim i cak.tuar mund të rrisë nivelet e sheqerit në gja k. Indeksi gli kemik ndihmon në plani.fikimin e vakteve të përditshme dhe shmangien e kombi.nimeve me karbohidrate të larta. Një indeksi glikemik i ul.ët është midis 1 dhe 55 dhe i lartë ësh të 70 e lart.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

 

Eshtë e rëndë sishme të dini se ushqimet naty.rore të tilla si hudhra megjithëse nuk janë të pasura me karbohidrate mund të ndi.kojnë në nivelet e sheqerit në gja k. Cilat janë përfitimet e ngrë.nies së hudhrës nëse keni dia bet?
Shu mica e të rriturve mund të kon.sumojnë në mënyrë të sigurt hudhër. Për di sa njerëz shija aro.ma ose erëza mund të jetë një prob lem.
Tradi cionalisht hudhra është rekoman.duar menyre për të ndihmuar në uljen e niveleve të larta të kolesterolit dhe pre.sionit të lartë të gj akut. Konsumi i hudhrës gjith ashtu mund të zvogëlojë inci.dencën e sëm undjeve të ze mrës një gjendje që prek afërsisht 80 për.qind të njerëzve me di abet. Një stu dim i vitit 2006 zbuloi se hudh.ra e gjallë mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gj ak si dhe në uljen e rrez.ikut të ateroskle rozës. Ky është një inte.res i veçantë pasi diabeti rrit rrez ikun e inflamacionit te lidhur me ateroskle rozën.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
mgid.com, 793143, DIRECT, d4c29acad76ce94fgoogle.com, pub-2441454515104767, RESELLER, f08c47fec0942fa0

 

Megjithë se kjo është ende ne studim mjeket mbësh.tetin idenë se konsumi i rregullt i hudhrës mund të ndihmojë në uljen e ni.veleve të sheqerit në gja k.
Hudhra është gjith ashtu një burim i mirë i vita.minave B6 dhe C. Vitamina B6 është e për.fshirë në metabolizmin e karbo hidrateve. Vitamina C gjith ashtu mund të luajë një rol në ruaj.tjen e niveleve të sheqerit në gj ak.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Advertisement