Lajmet e fundit

Po sikur në vend të A mbasadores Yuri Kim të lar gojmë Berishën dhe Ramën?

Advertisement

 

Po sikur në vend të A mbasadores Yuri Kim të lar gojmë Berishën dhe Ramën?
Po sikur në vend të A mbasadores Yuri Kim të lar gojmë Berishën dhe Ramën?

 

Me s iguri që do e keni le xuar këto dy ditë lajmin se shqiptarët kanë nisur një pe ticion on li ne për la rgimin e am basdores së SH B A-së në vendin tonë, Yuri Kim, me pr etendimin se ajo ka te jkaluar ko mpetencat.
Këtë pe ticion e kanë firmosur dhe njerëz që kanë pasur dikur pu shtet, sic është ra sti i ish-mi nistrit të Dr ejtësisë, Ylli Manjani, por edhe pe rsonazhe të tjerë të po litikës.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Advertisement

 

Ga zetari i njohur Mentor Kikia ka një kë ndvështrim in teresant për këtë temë, ku sipas tij do ishte më mirë të mu ndoheshim për të la rguar Sali Berishën dhe Edi Ramën sesa am basdoren e SH B A-së, sepse do vijë një ditë që asaj i mb a r o n ma ndati këtu dhe do i kë vetë me një de ty rë tjetër.Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Advertisement

Advertisement