Lajmet e fundit

Ka 20 Vite Që Je ton Me Vjehrrën e Sajë , Eni Çobani Tregon Zë nkat: Ju Mos Kujtoni Se…

 

Ka 20 Vite Që Je ton Me Vjehrrën, Eni Çobani Tregon Zë nkat: Ju Mos Kujtoni Se…

 

Ju ristja e njohur dhe shumë e da sh u r për p ublikun, Eni Çobani ka qen; e ft u ar në “So i r ee”, ku gjatë emisionit ka folur për ma rrëdhënien e saj me vjehrrën. Eni ka treguar se je ton prej 20 vitesh me pr indërit e ba shkëshortit dhe nuk i janë bërë kurrë ba rrë.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

 

“Unë jam nënë e një djali. Jam shumë kr e na re për atë djalë që kam bërë. Kush nuk është sot kr e n a r për fë mijët e tij. Sot dua t’i them pr i n dë r ve të ba shkëshortit tim që kanë qenë një nd i h më e ja shtëzakonshme. Unë jam një grua që kam je tuar 20 vite me pr indërit e ba shkëshortit. Unë je t o j në një familje me ta. Nuk më janë rë n du ar kurrë”, u shpreh Eni.