Lajmet e fundit

“Elisa Spiropali Ka Qenë Nxënësja Ime”, Nora Malaj Bën Rr Ëfimin E Rrallë: Më Vjen K Eq Kur Përdor Atë Gjuhë! Ajo Ishte

Advertisement

 

“Elisa Spiropali ka qenë nxënësja ime”, Nora Malaj bën rr ëfimin e rrallë: Më vjen k eq kur përdor atë gjuhë! Ajo ishte
“Elisa Spiropali ka qenë nxënësja ime”, Nora Malaj bën rr ëfimin e rrallë: Më vjen k eq kur përdor atë gjuhë! Ajo ishte

 

Ish-Ministrja Nora Malaj, e ftuar në emisionin ‘Fi t St ation’ ka folur lidhur me rru gëtimin e ka rrierës së saj pr ofesionale të nisur që nga m ësimdhënia e deri në disa pr ej po steve më te la rta po litike.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Advertisement

 

Në një r ikthim pas në vite, zonja Malaj ka zb uluar se ka qenë më suesja e shumë fi gu ra ve pu bl i ke në Shqipëri duke nd aluar te ministrja Elisa Spiropali.
“Elisa Spiropali ka qenë nxënësja ime, ka qenë ab so lu te, sidomos në le tërsi.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Advertisement