Lajmet e fundit

Humbi jetën pas sëmundjes, burri thirrje nga arkivoli: Hapeni këtë m*t, shpërthejn në të qeshura(Video)

Humbi jetën pas sëmundjes, burri thirrje nga arkivoli: Hapeni këtë m*t, shpërthejn në të qeshura(Video)
Ndoshta nuk keni parë kurrë një ceremoni të tillë mo.r t o re, teksa të gjithë familjarët dhe të pr anishmit, pasi v a.r ro sjes së të da shurit të tyre sh p ë r th ejnë në të qeshura.Epo për këtë është ku jdesur vetë i ndjeri, për t’ua bërë largimin edhe më të lehtë…
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Shay Bradley, i njohur gjithmonë si një njeri me shpirt humori, u k u j d e s që t’i dhu onte të qeshura njerëzve të tijtë da shur edhe pas v d.e k j e s.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Sapo a r.k i v o l i arriti në fund, një zë i regjistruar nga ai vetë u dëgjua nga brenda a r k i v.o l i t: “Ej, ku dr eqin jam këtu? Më nxirrni! Është shumë errësirë! Prift është ai që po dëgjoj? Jam Shey, brenda në kuti. Ja, përpara jush! Kam v d.e k u r!”
Familjarët e miqtë qeshën në mënyrë histerike ndërsa Shay, i humbi jetën pas një s ëm undje, dha në këtë mënyrë lam tumirën e tij të fundit.