HOME

270 euro grami: Bima më e shtrenjtë në botë, gjindet edhe në Kosovë

Lule shafrani, e cila vlerësohet si një prej er ëzave më të shtrenjta në botë 270 grami, kultivohet edhe në Kosovë. Kjo lule, përpunimi i së cilës kërkon mund dhe durim, vlerësohet se është ‘më e vlefshme se ari’ Kjo bimë është unike, duke kombinuar shijen fantastike dhe përfitime të mëdha shëndetësore .

Lule shafrani, e cila vlerësohet si një prej er ëzave më të shtrenjta në botë 270 grami, kultivohet edhe në Kosovë. Kjo lule, përpunimi i së cilës kërkon mund dhe durim, vlerësohet se është ‘më e vlefshme se ari’ Kjo bimë është unike, duke kombinuar shijen fantastike dhe përfitime të mëdha shëndetësore .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *