HOME

BE i mb ylli derën Shqipërisë/ Flet Arjan Cani: Jemi një vend i mb ushur me pl ehra

Ga zetari i njohur Arjan Çani shp ë r th en në re vo ltë pas sht yrjes së datës së h apjes së ne gociatave nga Ba shkimi Europian për Shqipërinë.

Çani tha gjatë një in terviste për “M c n” se nuk mund të pr etendohet h apja e ne gociatave në një vend që s’ka uj ë e dr ita, e për pa sojë, njerëzit vi jnë erë në rrugë.
“Ky është një vend pr imitiv i mb ushur me pl ehra”, tha Çani.
Mendoj që kjo sh tyrje është vetëm mb arësi për Ramën dhe njerëzit e tij. Shqiptarët sa duan të je në në Europë aq edhe nuk du an sepse nëse bëhen pjesë do ve ndosen disa ra darë. Nuk shoh pr oblem, është pr oblem për shqiptarët normalë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *