HOME

FËMlJA i a doptuar thotë DlÇKA në sallën e GJYQlT që p rek zemrën e të GJlTHËVE

Një çift në Ohajo, Mandi dhe Tina, gjithmonë kishin dashur të bëheshin prindër që kur ishin martuar, por ai nuk ishte në gjendje të bënte f;ëmijë për shkak të së;mundjes që kishte kaluar.

Ata filluan të hulumtojmë opsione për ad;optim. Një surprizë po i priste ata në javën që u bënë prindër birësues.

“Sapo morëm Iicencën si prindër për të ad;optuar fëmijë, morëm thirrjen për të takuar Hunter. Ai ishte një javësh “,

Mandi. “ Ne e morëm atë në shtëpi dhe pas 16 muajve provë u ulëm në sallën e gjyqit duke pritur që gjyqtari të lexonte dekretin e ado;ptimit.”

Ata u lehtësuan nga an;kthi i tyre, kur në fund të procesit gjyqësor, gjyqtari e shpalli si fe;mijën e tyre dhe ai bërtiti: “babi” dhe filloi të duartrsë dhe të gjithë filluan të q;anin. Ishte kaq em;ocionuese.

“Ne kemi mësuar se familja nuk ka të bëjë me ADN-në, familje është kush të fal da;shurinë! “tha Mandi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *