HOME

Gjermania i jep një mbështetje të madhe Albin Kurtit, Vjen deklarata e fortë nga deputeti Gjerman!

Nils Schmid, ka publikuar një video në rrjetin social Twitter, ku ka shprehur hapur mbështetjen e tij për Lëvizjen Vete vendosje ! Dhe kandidatin e tyre për Kryeministër, Albin Kurtin. Ai i është drej.tuar qytetarëve të Kosovës duke thënë se Kosova ka nevojë për një udhëheqje moderne e pro evropiane. Vetevendosje dhe Albin Kurti janë njerëzit e duhur për ta udhë hequr vendin drejt së ardhmes.

Ai ka thënë se në rrugën e Kosovës drejt inte.grimeve evropiane duhet të ketë investime në arsim, kohe zion shoqëror duke respekt uar pakicat, l uftë kundër korrupsionit dhe mirë qeverisje dhe ka theksuar se për t’i arritur këto qëllime dhe integrimin e plotë të Kosovës në Bashkimin Evropian qytetarët e saj duhet ta mbështesin Albin Kurtin dhe Vetevendosjen. Ai e ka për.funduar video porosinë e tij duke treguar se social demo.kratët e Gjermanisë janë të bindur se Vetevendosje dhe Albin Kurti janë njerë.zit e duhur për t’i arritur këto synime të vësh tira për Kosovën dhe Evropën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *