HOME

Hoti: Në Zgj edhjet E 14 Shk urtit Vo tohet Në Kuti Të Vo timit Dhe Jo Në F acebook

Kandidati për kryeministër nga LDK-ja, Avdullah Hoti, tha se është vetëm p erceptim se LDK-ja nuk qëndron mirë për zgje dhjet e 14 shku rtit.
Është krijuar pe rceptim në opinion se gjoja LDK-ja nuk i ka punët mirë. Mesazhin që jam duke e marr edhe sonte këtu, edhe nëpër degët tjera ku jam tash e një javë nëpër vizita, është i qartë – po na thonë ‘këtu jemi’.

Njerëzit nuk vo tojnë në Fa cebook, njerëzit vo tojnë në kuti. Njerëzit nuk votojnë nëpër ato ekranet e mëdha të debateve televizive komerciale, por votojnë në kuti të vo timit. Kur e hedh v otën në kuti të vo timit, nisesh prej mendjes dhe zemrës tënde”.
Ai, gjatë takimit me strukturat e partisë në Kaçanik, theksoi se LDK-ja në këto zgjedhje ka përballë njerëz që nuk njohin konceptet demokratike
Këta nuk janë njerëz që promovojnë kulturë dhe debate demokratike. Garën do ta bëjmë në parime, parim kryesor është mbrojtja e demokracisë në Kosovës. Secili duhet të ndihet i lirë për të shprehur mendimin e vet pa ju nënshtruar dhu nës verbale dhe fizike që vjen nga mi litantët e Fa cebookut”.

Duke folur për largimin e Vjosa Osmanit dhe hyrjen e saj në listën e Vetëvendosjes, Hoti tha se ele ktorati i LDK-së duhet të marrë mësim se kujt do t‘i jepet besimi tash e tutje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *