HOME

Ja Kush Jane 5 Deputete Miljonere Qe U Bene Deputet. Mes Tyre Edhe Nje Grua…

Legjislatura e tetë e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të ketë në për.bërje pesë milionerë. Pasuria e tyre fillon nga 1 milion euro, derisa ka edhe deputetë që zotërojnë pasuri deri në 700 milionë euro.
Një prej milionerëve të vendit ka arritur që të sigurojë votat e ne.vojshme për të qenë deputet i kësaj legjislature. Bëhet fjalë për Behgjet Pacollin, i cili vlerësohet të je.të njeriu më i pasur në vend.

Shtëpitë, tokat milionëshe, avioni privat, veturat, aksionet në shumë ko.mpani e miliona euro para të gatshme nëpër institucione financiare, i mundësojnë atij që të jetë i pari në listën e zyr.tarëve milionerë të vendit.

Bazuar në deklarimin e tij në Agjencinë Kundër Korrupsionit, ai ka pasuri në vle.rë rreth 700 milionë euro.

Vetëm një tokë që Pacolli e ka jashtë vendit kushton mbi 7 milionë euro, derisa një nga shtëpitë që ka në pronësi ai kushton rreth 18 milionë euro.

Ai ka në pronësi edhe hotelin Sëiss Diamond, vlera e të cilit llogaritet të jetë 42 milionë euro. Në to.tal, vlera e pasurive të paluajtshme që posedon ai shkon në rreth 200 milionë euro.

Përveç veturave të shumta që zotëron, Pacolli ka edhe avion privat, vlera e të cilit llo.garitet të jetë rreth 10 milionë euro.

Pasuria e ish zëvendëskryeministrit të Kosovës nuk mbaron këtu. Ai ka aksione në vlerë rreth 500 mi.lionë euro në rreth 20 kompani, në disa prej të cilave ka aksione 100%.

Pacolli ka edhe miliona euro të kursyera në banka në Prishtinë. Vetëm në një prej kë.tyre bankave ai ka të kursyera mbi 4 milionë euro.

Të hyrat e tij vjetore sillen rreth pesë mi.lionë euro. Këto para ai i merr nga Ba.nka Ekonomike, Mabetex Holding, depozitat në bankë dhe Kuvendi i Kosovës.

Pal Lekaj

Një milioner tjetër që do të jetë sërish pje.së e Kuvendit të Kosovës ësh.të edhe ish-ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj.

Në regjistrin për deklarimin e pa.surisë, Lekaj ka deklaruar se ka në pro.nësi një tokë në vlerë 1 milion e 500 mijë euro, një shtëpi që thotë se kush.ton 280 mijë euro dhe një banesë, vlera e të cilës sillet rreth 80 mijë euro.

Tek pasuritë e luajtshme, ai ka dek.laruar dy ve.turat e tij në vlerë rreth 30 mijë euro, ve.turën e bashkëshortes që kushton gati nëntë mijë euro dhe veturën e fëmijëve në vle.rë 16 mijë euro.

Ish ministri ka para të gatshme në banka 3 mijë euro, derisa bashkë.shortja dhe fëmijët kanë pa.ra cash në vlerë afër 11 mijë euro.

Lekaj ka edhe detyrime fi.nanciare ndaj bankave. Në regjistrin për dek.larimin e pasurisë, figuron se ai ka kredi në vlerë 75 mijë euro që e kishte marrë për blerjen e një banese, kohëzgjatja e së cilës është 10 vite.

Si të hyra vje.tore, ai e ka dek.laruar pagën që e kishte marr si Ministër i Infastrukturës, në vlerë 22 mijë euro.

Ljubinko Karagjiq

Milioner është edhe dep.uteti nga radhët e Listës Serbe, Ljubinko Karagjiq. Vetëm një tokë që e zo.tëron, ka vlerë 1 milion e 300 mijë euro.

Përveç tokës, ai ka edhe një shtëpi në vle.rë 100 mijë euro, apartament që kushton 60 mijë euro dhe mal..

Si pasuri të luajtshme, Karagjiq ka deklaruar ve.turën e tij që thotë se kushton 15 mijë euro.

Ai ka 2 mijë euro të gatshme në banka, derisa bashkë.shortja e tij ka rreth 4 mijë euro. Bashkëshortja e tij ka edhe një kredi në vlerë 30 mijë euro.

Karagjiq merr 13 mijë euro të hyra vjetore. Të njëjtën shumë e merr edhe bashkëshortja e tij.

E për dallim nga këta deputetë që pothuajse të gji.thë pasurinë e kanë në emër të tyre, janë edhe gjashtë deputetë që janë milioner me pasurinë e familjes.

Valentina Bunjaku-Rexhepi

Bazuar në deklarimin e pasurisë, milionere është edhe de.putetja Valentina Bunjaku-Rexhepi.

Në Agjencinë Kundër Korrupsionit, deputetja e LDK’së ka dek.laruar se ka në pronësi të përbashkët tri lokale afariste në vlerë rreth 900 mijë euro dhe dy shtëpi në vlerë mbi 500 mijë euro.

Tek pasuritë e luajtshme, ajo ka deklaruar veturën e saj në vle.rë 10 mijë e 500 euro, veturën e bashkëshortit që kushton 9 mijë e 500 euro dhe një veturë të përbashkët, vlera e së cilës sillet rreth 4 mijë e 500 euro.

Bashkëshorti i saj është edhe aksionar në një kompani. Vlera e ak.sioneve që ka në pronësi sillet rreth 52 mijë euro.

Deputetja i ka 800 euro të ga.tshme në bankë dhe një kredi në vlerë 25 mijë euro, me kohëzgjatje pesë vite.

Të hyrat e saj vjetore sillen rreth 15 mijë euro..

Valon Ram.adani

Pasuri milionëshe ka edhe familja e deputetit të Lëvizjes Ve.tëvendosje, Valon Ra.madanit.Vetëm tri troje që posedon babai i tij kapin vlerën e mbi 3 milionë euro.

Vetë Ramadani ka në pronësi një veturë në vlerë 15 mijë euro, që thotë ta ketë ble.rë nga kursimet, derisa bashkëshortja e tij ka një veturë që kushton pesë mijë euro dhe stoli ari në vlerë ka.tër mijë euro.

Si para të gatshme, ai i ka deklaruar rreth 4 mi.jë euro, që i zotërojnë fëmijët e tij..

Të hyrat vjetore të Ramadanit sillen rreth 22 mi.jë euro, të cilat i merr si pagë dhe mëditje nga Kuvendi i Kosovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *