HOME

Ja përse mishi i peshkut konsiderohet hallall edhe pa u therur?

Përse mishi i peshkut konsiderohet hallall edhe pa u therur?
Allahu i Madhërishëm krijoi gjithçka në ekuilibër të përsosur. Në momentin që peshku nxirret nga uji, i gjithë gjaku i tij ridrejtohet dhe lëviz drej një pjese të quajtur epiglotis, e cila ndodhet në gojën e tij – duke bërë që gjaku të kullojë nga i gjithë trupi dhe rrjedhimisht duke e lënë mishin të pastër, pra hallall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *