HOME

Kujdes Nëse E Pini Këtë Pilulë? Shumë Shpejt Do H Umbni Shikimin, Do Ju D Ëmtojë Kockat Dhe Mund Të Pësoni Një Inf Rakt!

Pothuajse që të gjithë përdorin pilula të ndryshme ditët e stme, qofshin kundra dh imbjeve ose vitamina. Njerëzit kanë një besim të tepruar përsa i përket ilaçeve dhe nuk është gjithmonë diçka positive.

Njerëzit duket sikur nuk e kontrollojnë kurrë nga se përbëhet një i laç. Ata vetëm i pijnë dhe kaq

Kjo besim i verbër ndaj il açeve ka ndikuar negativisht tek njerëzit.Ka pasur shumë raste kur njerëzit kanë pasur efekte anësore ndaj i laçeve. Dhë të gjitha këto veti n egative i ka omeprazoli.
Omeprazol besohet të jetë një mbrojtës stomaku, por nuk është kështu. Kjo tabletë pengon pr ocesin e tretjes normale.

Me sa duket, om eprazoli atr ofizon pr odhimin e acidit gastrit në trupin tonë. Ne duhet të kujtojmë se ac idi gastrit është th elbësor për tretjen e u shqimit, sepse është ai që merr përgjegjësinë për të el eminuar të gjithë k omponentët e pad ëshirueshëm nga trupi ynë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *