HOME

Lajm i hidhur nga Haga/ Ja dhe për sa kohë i shtyhet paraburgimi Thacit dhe tre anëtarëve tjerë të UÇK-së

Gjykata Speciale per Kosoven me qender në Hage beson se Hashim Thaçi dhe tre anëtarët e tjerë të Shtabit të Përgjith shëm te UÇK-se duhet të qëndrojnë në para bur.gim, pasi ekziston një rrezik real i ndikimit dhe fríkësimit të dëshmí tarëve, si dhe rreziku i mobilizimit të mbeshtetesve të tyre për të parandaluar procedurat e Gjykatës.

Ne keto rrethana, të paktën derisa të dëgjohen dëshmítarët dhe të sigurohen provat, ndalimi është i domos doshëm, thuhet në kërkesën e Pro.kurorise er ndalimin e tyre, e cila u botua sot.

Mbrojtja njoftoi dje se do të kerkoje heqjen e parabur.gimit dhe lírimin e tyre të përkohshëm.

Pro kuroria kujton se ne kohen e ngrítjes së a ktakuzës, të d yshuarit ishin mbikqyrur nga shumë dëshmítarë të mundshëm te Pro kurorise, dhe disa ende mbajnë pozita të larta të autori tetit ose ndikimit.

Ata kane mjetet, motivin dhe mundesine per te ndikuar në deshmitare, viktima ose bashkë punëtorë dhe përndryshe parandalojne procedurat, tha Prokuroria dhe shpjegoi ne detaje se si Thaci dhe Kadri Veseli dhe Shoqata e Veteranëve te Luf.tes së UÇK-se ndikuan që kjo prokurori dhe gjykatë të shfuqízohet.

Perveç Thaçit dhe Veselit, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi jane gjith ashtu në a ktakuzën e prokurorisë. Ata akuzohen per dhjete a kuza per kríme kunder njerë.zimit dhe kríme l ufte të k ryera përmes veprimtarisë së përbashkët kri.minale, se bashku me anetaret e tjere te UÇK-se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *