HOME

LAJMI FUNDIT: Vjen mbështetje e madhe për të a’kuzuarit në Hagë, 71 dë shmitarë janë paraqitur për të….

Gjy qtari i procedurës paraprake i Gj ykatës Speciale të Kosovës në Hagë ka vendosur ma sa mbrojtëse speciale për 71 persona që janë dë shmitarë në a’kuzat e Zyrës së Prokurorit të Specializuar ndaj katër ish-eprorëve të U ÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.

Mësohet se këta 71 dë shmitarë në mesin e të cilëve ka edhe persona që iu është dhënë statusi i v’iktimës së k’rimeve që pretendohet t’i kenë kryer të lartpërmendurit, identifikohen me nofka dhe shifra, në mënyrë që emrat e tyre të mos bëhen publikë.

Gjy qtari paraprak i procedurës ka urdhëruar Zyrën për Mbrojtjen e V’iktimave në kuadër të Speciales që deri më 15 shk urt t’i dorëzojë raport të detajuar me numrin e personave që pretendojnë se janë v’iktima të k’rimeve të përmendura në akta’kuzën ku ndër Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit.

Në seancën fundit dëgjimore për ecurinë e çështjes, pro kurorja Claire Laëson ka thënë se në plotni do t’i kenë 230 dë shmitarë në gjy kimin që planifikohet të nis në sht ator të vitit 2021, shkruan Klan Kosova.
Përderisa mbrojtja e të a’kuzuarve kërkon që ky proces të nis më se voni në verën e 2022-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *