HOME

LDK, PDK Dhe AAK Japin Pergjigjen Perfundimtare Per Vjosa Osmanin Presidente

Partia Demo.kratike e Kosoves dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kane ven.dosur qe te mos e mbeshtesin per presi.dente Vjosa Osmanin.

Ne te njëjtën vije eshte dekla ruar dite me pare pas takimit me Osmanin dhe Kurtin edhe Ramush Hara.dinaj qe po synonte te garonte per karrigen me te rëndë.sishme të shtetit. Deri me tani, sipas burimeve, seanca per te vo.tuar presidentin e ri është para.pare te mbahet ne javën kur votohet edhe Qeveria e re.

Java e ardh.shme pritet te jete per.fundimtare sa i përket krijimit të insti tucioneve te reja. Të henen, pak ore pas konsti.tuimit te Kuvendit pritet te thirret edhe seanca per votimin e Qeve.rise se re.Gjate te njej.tes jave eshte parapare qe te thi.rret seanca edhe për të votuar presi dentin e ri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *