HOME

Meka po gjeIbërohet?! Shenjet e KlJAMETlT po permbushen

Meka po gjelbërohet.
Kjo është një nga kodrat e Mekës që ditë pas dite po gjelbërohen, pranverë në Meke.

Do të rikthehet Gadishulli Arabik në gjelbërim dhe lumenj gjatë gjithë vitit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *