HOME

Mihrije Braha: Më vie shumë T URP i madh që jam nga Kosova, na jemi familje e ngritur shumë

Mihrje Braha është prezente në ekranet tona televizive qysh nga koha e para lu ftës, duke vazhduar edhe me tani me këngë të reja dhe duke qenë edhe si prezentuese.

Mihrije Braha në postimin e fundit të saj është treguar mjaft e as hpër me zhvillmet e fundit duke thënë se ajo de finitvisht nuk i përket kulturës së shumë shqiptarëve dhe se ajo është dashur të jetë amerikane ose pse jo edhe britaneze në raport me pre-di spozitat e saj që i posedon.

Me të vërtetë jam shumë e zhgë njyer me shumë shqiptar këtu në vendin tim, andaj kur i shoh disa më vjen marre të barazohem me ta, përfundoj Braha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *