HOME

Një kompani Zvicërane do të prodhojë ilaçin natyral sipas sures kur’anore, që rikthen shikimin deri 99 për qind

Në të ardhmen, një kompani f armaceutíke zvicerane do të fillojë prodhimin e ílaçit të quajtur ” Kura Kur’anore”.

Ky medíkament u zbulua nga Abdul Basit Mohammed dhe pretendohet të rivendosë shikimin deri në 99 %. Ai pohon se ky ílaç u gjet në librin e shenjtë íslamík të Sures Jusuf, vargu 84.Në ajetin 84 thuhet se paraardhësit tanë shpesh përdorën djersën si ílaç n atyral për shumë çështje, veçanërisht kur ajo erdhi në shërímin e syve dhe në rivendosjen e vizionit.

Eksperímentet u bënë me lepujt dhe njerëzit, duke treguar se ílaçi me të vërtetë bën mrekulli. Pra, çfarë mendoni për këtë? A është e mundur për të ríkthyer shikimin pa kaluar një o peracion?

E pra, del se kjo tashmë është bërë realitet dhe se me të vërtetë funksionon. Shpíkësi donte që ílaçi të quhej” Kura Kur’anore”, kërkesa e tij u miratua dhe kompania zvicerane së shpejti do të fillojë me prodhimin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *