HOME

Pallati në flakë, prindi hedh fëmijën nga ballkoni, e pret zjarrfikësi/ VIDEO

Një skenë dr a m ati ke ku shihet një zj arr fik ës që priti një fëmijë që ra nga një z jar r i banesës, u kap nga një aparat fotografik i vendosur në helmetën e zj arr fikë sit. Sipas mediave të huaja, bëhet fjalë për pamje të postuara në rrjetet sociale të dielën nga sindikata e zj ar rfi kësv e në DeKalb County, Atlanta.

Në video, zja rrf ikë si Scott Stroup kap fëmijën e vogël që u h odh nga një prind që ishte duke u ngji tur poshtë shkallëve nga një ballkon i katit të tretë, në fillim të 3 janarit.
Stroupa pastaj e mban fëmijën larg ndërtesës së dj egu r.

Ai nuk ishte i vetmi zj ar rfik ës për të kapur fëmijët që u përpoqën të shpët onin nga fl ak a.
“Ne kapnim fëmijët sikur topa futbolli”, ka thënë zja rrf ikë si Eric Jackson.
Rreth një duzinë njerëzish u p lag osë n nga fla k ët, kryesisht lidhur me thi thj en e ty mit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *