HOME

Turp i Qoftë, Ja kush dëshmoi në Speciale kunder Thaçit !! Nuk ju besohet

Në vitin 1998 Thaçi e ka ndalur delega.cionin e shtetit të Kosovës. Unë isha nën kryetar i Kuvendit. Ishim në vizite në zonat e luf tes. Na ka ndalu Hashim Thaçi me njerëzit e tij.

Tha jeni të sh qetesuar. Arsyeja, thjesht që jeni parti që e për krahni Ibrahim Rugovën. Ka pas mall tretim fizik, psi.qik, moral, disa anetare të delegacionit janë to turhu edhe f izikisht. Edhe unë jam mal retu fisikisht.

Ai edhe na ka marrë ne pyetje, na ka bërë presion. Ështe një krím, e jo një íncídent. Gjergj Dedaj ende s’ka folë. Kur flet Gjergj Dedaj diçka duhet të lë vizë në Kosovë”. Kështu kishte rr ëfyer Gjergj Dedaj në vitin 2011, atëherë kur kishte vendosur që të flas për ish presidentin, Hashim Thaçi, tani në Hage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *