HOME

Vjen një ”Goditje” e rëndë për UCK-në dhe Kosovën nga Franca !! Nuk i kanë kursyer fjalët më të rënda

Vjen nje ”godi’tje” e rende per UCK-ne dhe Kosoven nga Franca !! Nuk i kane kursyer fjalet me te renda…Thierry Mari,ani, që është politikan i së dja.thtës ekstreme franceze, ka publik,uarnjë video në ‘Twitter’, ku drejtoi aku.za të rënda për Kosovë.

“Më kujtohet shu,më mirë krijimi i sht etit të Kosovës. Ishte valëv.itur fla muri i Amerikës nëpër rru,gët e Prishtinës. Sot, Kosova vazhd.on të jetë një formë e protekt,oratit amerikan”, ka thënë Mariani, i cili ës.htë lobist serb, që në Fr,ancë lobon për shtetin e Ser.bisë.Ky pro rus nuk ka ku.rsyer as ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kos,ovës, duke i aku.zuar për kr.ime në luf tën e fundit.Por, kush ës.htë Thierry Mariani, që dikur th,oshte se Krimeja është pj.esë e Rusisë?

Këtë e dës,hmon edhe deklarata e tij pas.i ai e ka konsideruar si posh,tërim faktin që Bashkimi Evr.opian e ul Serb,inë me një tavolinë me Koso vën për t’ia kërk,uar njohjen e pava.rësisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *